Başvurular dört aşamada değerlendirilecektir.

Usul Yönünden Eleme: Başvuru, jüri tarafından usul yönünden ön elemeye tabi tutulur. Usul ve esaslara uygun olmayan başvurular değerlendirme dışı tutularak elenir. Bu safhada ilave bilgi ve belge istenebilir.

Masa Başı Değerlendirilmesi: Jüri tarafından başvuru dosyaları üzerindeki bilgi ve belgeler üzerinden masa başı değerlendirmesi yapılır. Masa başı değerlendirmesi sırasında ilave bilgi ve belge istenebilir. Bu değerlendirme sonucunda saha ziyareti yapılmasına hak kazanan işletmeler belirlenir.

Saha Ziyareti ve Puanlama: Masa başı değerlendirmesinden geçen katılımcılar jüri tarafından saha incelemesine tabi tutulur. Saha incelemeleri sırasında ilave bilgi ve belge istenebilir. Saha ziyareti sırasında başvuru dosyası ile sahanın mevcut durumu arasındaki uygunluk kontrol edilir ve puanlama yapılır.

Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, ziyaretler tamamlandıktan sonra oluşturulan raporları değerlendirmek üzere toplanır. Bu toplantıda Jüri Üyeleri tarafından nihai değerlendirme yapılarak, başvuru kategorilerine göre ödüle hak kazanan işletmeler belirlenir.

Her iki kategoride de puanlama aşağıda yer alan 5 ana başlıkta toplanmıştır.

  1. Atık su Yönetimi
  2. Atık Yönetimi
  3. Hava emisyonları ve gürültü yönetimi
  4. Enerji ve doğal kaynak yönetimi
  5. Sosyal sorumluluk ve İyi uygulamalar

Puanlama sırasında firmaların çevre konusunda yaptıkları çalışmalar, projeler ve iyi uygulama örnekleri değerlendirme kriteri olarak göz önünde tutulacaktır.