Değerlendirme jürisi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mersin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Üniversitesi temsilcilerinden oluşur.

Temsilciler, ilgili kurum/kuruluşça belirlenir. Herhangi bir nedenle jüride yer alamayacak temsilcinin yerine yine kurum tarafından yeni temsilci belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda jüride var olan kurumlar haricinde ilave kurum veya kuruluşlardan temsilci jüriye davet edilebilir.

Jüri, başvuruların alınmasının akabinde başvuru dosyalarını inceleyerek birinci eleme sürecini gerçekleştirir. İlk eleme sürecinden geçen işletmelere jüri tarafından saha ziyareti gerçekleştirilir. Bu süreçler sonunda jüri ödül almaya hak kazanan her iki kategorideki ilk 3 işletmeyi belirler.