Mersin çevre ödülleri programı 2 kategoride gerçekleştirilmektedir.

KOBi kategorisine; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerin başvuru yapmaları beklenmektedir.

Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisine; KOBİ tanımı dışında faaliyet gösteren daha büyük ölçekli işletmelerin başvuru yapmaları gerekmektedir.