Mersin Çevre Ödülleri programına, işletme yeri Mersin il sınırlarında olan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Büyük Ölçekli İşletmeler başvuru yapabilir. Programa başvuru yapacak adaylardan ürün veya hizmet üretirken çevreyi ve toplumu odak noktasına alan bir yaklaşımı benimsemiş olmaları beklenmektedir.

Ayrıca başvuru yapacak firmaların;

  • Başvuru tarihi ve değerlendirme sürecinde faal olması,
  • Çevre izin/lisans belgesine sahip olması (Çevre izni veya lisansa tabi firmalar için),
  • Geçerli kapasite raporuna sahip olması gerekmektedir.
  • Başvurular ücretsizdir.