Mersin çevre Ödülleri programına;

  • www.mersincevreodülleri.org internet sitesinde yayımlanan başvuru formunu online olarak doldurarak veya,
  • PDF haline getirilmiş başvuru dosyasını mersincevreodulleri@gmail.com adresine e-posta ile göndererek veya,
  • Başvuru dosyasını kağıt ortamında hazırlayarak bir üst yazı veya dilekçe ekinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına göndererek,

başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru sırasında kullanabileceğiniz formların word hali aşağıda sunulmaktadır.

KOBİ’ler için başvuru formu Büyük İşletmeler İçin başvuru formu